Numerical modeling and analysis of CdS/Cd1-xZnx Te solar cells as a function of CdZnTe doping, lifetime and thickness

Mohammadnoor Imamzai, Mohammadreza Aghaei, Nowshad Amin

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical modeling and analysis of CdS/Cd1-xZnx Te solar cells as a function of CdZnTe doping, lifetime and thickness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering