Numerical investigation of the influence of viscoelasticity on drop deformation in shear

K. Verhulst, R.M. Cardinaels, P. Moldenaers, Y. Renardy, S. Afkhami

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of The XVth International Congress on Rheology, 3-8 Augustus 2008, Monterey, California
  Pagina's1-3
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit