Numerical investigation of collision dynamics of wet particles via force balance

Britta Buck, Johannes Lunewski, Yali Tang, Niels G. Deen, J. A.M. Kuipers, Stefan Heinrich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
260 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical investigation of collision dynamics of wet particles via force balance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen