Numerical-experimental analysis of thermal shock damage in refractory materials

F. Damhof

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

1512 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Geers, Marc G.D., Promotor
  • Brekelmans, Marcel, Co-Promotor
Datum van toekenning3 jun 2010
Plaats van publicatieIJmuiden
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-805661-7-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit