Numerical design of a T-shaped microfluidic device for deformability-based separation of elastic capsules and soft beads

M.M. Villone, M. Trofa, P.L. Maffettone, M.A. Hulsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
190 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical design of a T-shaped microfluidic device for deformability-based separation of elastic capsules and soft beads'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie