Numerical considerations for wave modeling in a 1-D slab with stochastic properties

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical considerations for wave modeling in a 1-D slab with stochastic properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen