Numerical and wind-tunnel analysis of convective heat transfer at ground surfaces around complex building models

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical and wind-tunnel analysis of convective heat transfer at ground surfaces around complex building models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie