Numerical and measurement based study of the resonance frequency technique to detect anti-personnel mines

F. Olyslager, J. Fortuny-Guasch, A.I.M. Franchois, G. Nesti, A.J. Sieber

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelUltra-wideband, short-pulse electromagnetics 4
RedacteurenE. Heyman, B. Mandelbaum, J. Shiloh
Plaats van productieDordrecht
UitgeverijKluwer Academic Publishers
Pagina's417-424
Aantal pagina's8
ISBN van geprinte versie0-306-46206-0
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit

Olyslager, F., Fortuny-Guasch, J., Franchois, A. I. M., Nesti, G., & Sieber, A. J. (1999). Numerical and measurement based study of the resonance frequency technique to detect anti-personnel mines. In E. Heyman, B. Mandelbaum, & J. Shiloh (editors), Ultra-wideband, short-pulse electromagnetics 4 (blz. 417-424). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.