Numerical and experimental study of an under-ground water reservoir, cistern

S.M. Najafi, M. Yaghoubi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical and experimental study of an under-ground water reservoir, cistern'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen