Numerical and experimental investigation of damping in a dam-break problem with fluid-structure interaction

Abdullah Demir (Corresponding author), Ali Ersin Dincer, Zafer Bozkus, Arris S. Tijsseling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical and experimental investigation of damping in a dam-break problem with fluid-structure interaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen