Numerical analysis of wind-driven rain shelter in sports stadia for different stadium geometries

T. van Hooff, M. Harten, van, B.J.E. Blocken

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical analysis of wind-driven rain shelter in sports stadia for different stadium geometries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen