Numerical analysis of the wall-ironing process of coated sheet metal

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelOn Computational Plasticity
Pagina's1439-1444
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit