Numerical analysis of the metal blanking process

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelAdvanced technology of plasticity 1996 : proceedings of the 5th international conference on technology of plasticity (ICTP), Columbus, Ohio, USA, 1996
Pagina's666-668
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit