Numerical analysis of the brittle-to-ductile transition of tungsten under fusion conditions

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Dommelen, J.A.W. (Hans), Promotor
  • Geers, Marc G.D., Promotor
Datum van toekenning1 apr 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5238-2
StatusGepubliceerd - 1 apr 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit