Numerical analysis of four column under-drive press, equipped with 4-guide pillar subpress

U.P. Singh, P.C. Veenstra, J.A.H. Ramaekers, J.A.W. Hijink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)242-247
  TijdschriftSheet metal industries
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit