Numerical analysis of a 2-D viscous sintering problem with non-smooth boundaries

G.A.L. Vorst, van de, R.M.M. Mattheij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical analysis of a 2-D viscous sintering problem with non-smooth boundaries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen