Numbering-up of gas-liquid flow in micro/milli channel reactors

M.I.M. Al-Rawashdeh, T.A. Nijhuis, E. Rebrov, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Netherlands Process Technology Meeting (NPS-11), 24-26 October 2011, Arnhem, The Netherlands
Pagina's207-207
StatusGepubliceerd - 2011

Bibliografische nota

Proceedings of the Netherlands Process Technology Meeting (NPS-11), 24-26 October 2011, Arnhem, The Netherlands

Citeer dit