Numbered-up gas-liquid micro/milli channels reactor with modular flow distributor

M.I.M. Al-Rawashdeh, F Yu, E. Rebrov, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

74 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Numbered-up gas-liquid micro/milli channels reactor with modular flow distributor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen