Number of lattice points on the surface of a sphere of radius Sqrt[N] (N=1 (1) 10000 . Number of lattice points inside or on the surface of a sphere of radius Sqrt[N] (N=1 (1) 10000

C.J. Bouwkamp

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

372 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijPhilips Research Laboratories
Aantal pagina's80
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit