Nucleotide excision repair and human syndromes

Jan De Boer, Jan H.J. Hoeijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

534 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nucleotide excision repair and human syndromes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen