Nucleic acid detection using BRET-beacons based on bioluminescent protein-DNA hybrids

W. Engelen, K.M. van de Wiel, L.H.H. Meijer, B. Saha, M. Merkx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
101 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nucleic acid detection using BRET-beacons based on bioluminescent protein-DNA hybrids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen