Nucleation of sodium sulfate heptahydrate on mineral substrates studied by nuclear magnetic resonance

T.A. Saidov, L. Pel, R.M. Espinosa-Marzal, G.W. Scherer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nucleation of sodium sulfate heptahydrate on mineral substrates studied by nuclear magnetic resonance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie