Nucleation of N-nonane in mixtures of methane, propane, and carbon dioxide

D.G. Labetski

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  108 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Dongen, M.E.H. (Rini), Promotor
  • Hirschberg, Avraham, Promotor
  Datum van toekenning22 mrt 2007
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-2222-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit