Nucleation and mixed mode crack propagation in a porous material

E.W. Remij, F. Pizzocolo, J.J.C. Remmers, D.M.J. Smeulders, J.M.R.J. Huyghe

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nucleation and mixed mode crack propagation in a porous material'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen