Nucleation and growth of magnetite in bioinspired environments

G. Mirabello

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

425 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Sommerdijk, N.A.J.M., Promotor
  • de With, G. (Bert), Promotor
  • Friedrich, Heiner, Co-Promotor
Datum van toekenning17 okt 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4596-4
StatusGepubliceerd - 17 okt 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit