NTRU prime : reducing attack surface at low cost

D.J. Bernstein, C. Chuengsatiansup, T. Lange, C. van Vredendaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

99 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit

Bernstein, D. J., Chuengsatiansup, C., Lange, T., & van Vredendaal, C. (2017). NTRU prime : reducing attack surface at low cost.