NOx photocatalytic degradation employing concrete pavement containing titanium dioxide

M. Ballari, M. Hunger, G. Hüsken, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

128 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'NOx photocatalytic degradation employing concrete pavement containing titanium dioxide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Aarde en milieuwetenschappen