NOx degradation by photocatalytic mortars: the underlying role of the CH and C-S-H carbonation

Anna Kaja, Jos Brouwers, Qingliang Yu (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'NOx degradation by photocatalytic mortars: the underlying role of the CH and C-S-H carbonation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen