Novel titanium(II) amine complexes L4TiCl2[L = 1/2 N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine (TMEDA), 1/2 N,N,N'-trimethylethylenediamine, pyridine, 1/2 2,2'-bipyridine]: synthesis and crystal structure of monomeric trans-(TMEDA)2TiCl2

J.J.H. Edema, R. Duchateau, S. Gambarotta, R. Hynes, E. Gabe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
160 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)154-156
TijdschriftInorganic Chemistry
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit