Novel scheme for code preserving regenerative NRZ-DPSK wavelength and format conversion

M. Presi, N. Calabretta, G. Contestabile, E. Ciaramella

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

20 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel scheme for code preserving regenerative NRZ-DPSK wavelength and format conversion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen