Novel (oxy)nitrides with the spinel structure

R. Copic, H.T.J.M. Hintzen, G. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel (oxy)nitrides with the spinel structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie