Novel moving coil tubular actuator with double sided PM array

K.J. Meessen, J.J.H. Paulides, E. Lomonova

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

65 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel moving coil tubular actuator with double sided PM array'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie