Novel mechatronic architectures for interventional X-ray systems

Jeffrey Adrianus Wilhelmus van Pinxteren

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

616 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Vermeulen, J.P.M.B. (Hans), Promotor
  • Steinbuch, Maarten, Promotor
Datum van toekenning27 jan 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5202-3
StatusGepubliceerd - 27 jan 2021

Bibliografische nota

Proefontwerp.

Citeer dit