Novel lipidomimetic compounds and uses thereof

Holger Gruell (Uitvinder), Sander Langereis (Uitvinder), Johan Lub (Uitvinder)

    Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

    7 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel lipidomimetic compounds and uses thereof'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie