Novel, intramolecular hydrogen-transfer and cyclo-addition photochemistry of cyclic 1,3-dienes

F.W.A.M. Miesen, H.C.M. Baeten, H.A. Langermans, L.H. Koole, H.A. Claessens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

93 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel, intramolecular hydrogen-transfer and cyclo-addition photochemistry of cyclic 1,3-dienes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen