Novel highly integrated biodiesel production technology in a centrifugal contactor separator device

G.N. Kraai, B. Schuur, F. Zwol, van, H.H. Bovenkamp, van de, H.J. Heeres

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  47 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel highly integrated biodiesel production technology in a centrifugal contactor separator device'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Aarde en milieuwetenschappen

  Chemische stoffen