Novel generation and transmission of FCC-compliant impulse radio ultra wideband signals over 100-m GI-POF

S.T. Abraha, H. Yang, E. Tangdiongga, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We demonstrate a novel technique for generation and transmission of IR-UWB signals over 100-m 50-µm core GI-POF. IR-UWB pulses are made by linearly combining two first-order derivatives of Gaussian pulses with different pulse-shaping factors.
Originele taal-2Engels
TitelMWP09 - 2009 International Topical Meeting on Microwave Photonics, 14- 16 October 2009, Valencia, Spain
Plaats van productiePiscataway
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
Pagina'sTh4.15-1/4
ISBN van geprinte versie978-1-4244-4788-6
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel generation and transmission of FCC-compliant impulse radio ultra wideband signals over 100-m GI-POF'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit