Novel functional materials based on Ruthenium(II) and Iridium(III) polypyridyl complexes

V.N. Marin

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1298 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schubert, Ulrich, Promotor
  • Hoogenboom, Richard, Co-Promotor
Datum van toekenning27 sep. 2006
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2828-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit