Novel flat DCN architecture based on optical switches with fast flow control

F. Yan, W. Miao, H.J.S. Dorren, N. Calabretta

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel flat DCN architecture based on optical switches with fast flow control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen