Novel extraction based strategies for the concentration of ferric chloride

M. Milosevic, B. Schuur, A.B. Haan, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)733-738
  Aantal pagina's6
  TijdschriftChemical Engineering Transactions
  Volume24
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit