Novel embedded compression algorithm for memory reduction in MPEG codecs

M. Schaar, van der, P.H.N. With, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel embedded compression algorithm for memory reduction in MPEG codecs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science