Novel contrast-enhanced ultrasound imaging in prostate cancer

M. Smeenge, M. Mischi, M.P. Laguna, J.J.M.C.H. Rosette, de la, H. Wijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel contrast-enhanced ultrasound imaging in prostate cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen