Novel adsorption method for moisture and heat recuperation in ventilation: Composites “LiCl/matrix” tailored for cold climate

Alexandr Shkatulov, Larisa G. Gordeeva (Corresponding author), Ilya S. Girnik, Henk Huinink, Yuri I. Aristov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel adsorption method for moisture and heat recuperation in ventilation: Composites “LiCl/matrix” tailored for cold climate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen