NOVEL 3-DIMENSIONAL OPTICAL SCANNING IN THE ASSESSMENT OF PATIENTS WITH MYCETOMA

Eiman Siddig, Niels Liberton, Maureen van Eijnatten, Sjoerd te Slaa, Amir Faroog, Ahmed Fahal, Jan Wolff, Eduard Zijlstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)202-202
TijdschriftAmerican Journal of Tropical Medicine and Hygiene
Volume99
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit