Notes on Gelfand's theory

N.G. Bruijn, de, W. Meiden, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)467-474
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume70
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit