Note to the Kiess‐Stöckmann mechanism of photocurrent saturation

G. Diemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)K69-K70
Aantal pagina's2
TijdschriftPhysica Status Solidi B
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 1964
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit