Note on the super-hyperfine-structure spectra of some fluoride compouds of Mov and Crv

J.T.C. Kemenade, J.L. Verbeek, P.F. Cornaz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)629-630
  TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
  Volume85
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1966

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Note on the super-hyperfine-structure spectra of some fluoride compouds of Mov and Crv'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit