Note on the relation between the compressive strength of debased alumina and its use as hot-pressing die material

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
99 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Note on the relation between the compressive strength of debased alumina and its use as hot-pressing die material'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen