Note on the macroscopic elastic constants of materials with a foam-like structure

M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Note on the macroscopic elastic constants of materials with a foam-like structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie