Note on the lifting-surface problem for a circular wing in incompressible flow

J. Boersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

It is shown that the solution by Hauptman and Miloh is not the exact solution of the linearized lifting-surface problem for a thin circular wing in steady incompressible potential flow. Their solution satisfies the boundary condition of prescribed downwash on the wing only in an average sense.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)55-64
TijdschriftThe Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Note on the lifting-surface problem for a circular wing in incompressible flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit